Contruíndo a realidade

Resumen

Contruíndo a realidade
Xosé López García y Berta García Orosa
Edicións Lea, Colección Textos Media
Santiago de Compostela, 2009. 268 páginas

PDF